Slash
  • Slash
  • Advanced Member Topic Starter
2009-02-11T11:28:43Z
http://www.boxingscene.com/?m=show&id=18346 

Zbog čudnog materijala nađenog u bandažama prije borbe s Mosleyem...
Sponsor
Reptile
2009-02-11T15:36:58Z
Da nije ko u CSI da je frajer uštrko živu u rukavice da mu budu teže 🙂
T-Sranje = stoka monopolistička bez morala